IV3

Smart grid central system / Targa võrgu keskseade

Project / Projekt 

Developing Smart grid devices with Inverter batteries 
„Norway Grants „Green ICT“ programme“
///
Targa võrgu ja Inverter akupankade arendamine 
„Eesti – Norra koostööprogramm „Green ICT““

01.06.21 - 01.07.23

Project summary / Projekti lühikokkuvõte

 • Eesti keeles
  Olsson Green arendab (Green ICT projekti abil) targa võrgu inverter-akupanku, mille abil kombineeritakse tõhusalt elektrivõrgu, generaatorite ja päikesepaneelide töö ning toimub elektrienergia salvestus. Inverter akupankade abil luuakse terviklik mikrovõrk koos energiavaru salvestusega, mis aitab ettevõtetel rahuldada tarbimise tipphetkede kõrgemat energiatarvet. Loodav lahendus aitab säästa raha, salvestades energiat soodsama börsihinna juures ning võimaldab ettevõtetel jätkata tegevust ka pikaajalise elektrikatkestuse korral. 

 • English
  Olsson Green is developing (with the help of the Green ICT project) a smart grid inverter-battery systems, which effectively combines the work of public grid, gas/diesel generators and solar while storing excess or cheaper energy for later use. 
  The system will also help companies to smooth out the peak energy needs, optimizes energy price and enables to keep business running even on relatively long grid blackouts.

Project milestones / Projekti verstapostid

 • Summer 2021 / Suvi 2021
  (ENG) Hiring, software- and hardware analysis and preparation of the work- and manufacturing environment.
  (EST) Meeskonna palkamine, tarkvara- ja riistvara analüüs ning töökohtade ja tootmispinna ettevalmistus.
 • Outumn 2021 / Sügis 2021
  (ENG) Production of the prototypes and automation software begins.
  (EST) Prototüüpide ehituse ja tarkvara arendusega alustamine.

Project Contacts / Projekti kontaktid 

 • Lead partner / Juhtpartner
  Olsson Green Oü
  Aap Hirvesoo
  email: aap@onn.ee
  tel.: +372 56 467 710
 • Cooperation partner / Koostööpartner
  Tech Group As
  Martin Sutrop  (Arenduspartner/Development partner)
  email: martin.sutrop@techgroup.ee
  tel.: +372 55 474 26
EAS Norway ICT

Contact Us

Please let us know, if you are interested to get an invitation to our demo session.

Working together for a green and competitive Europe

© Copyright 2021 Olsson Green. Kõik õigused kaitstud.

Design a free website with Mobirise